WE67LITE Update (batch 2021 Oct)

Thông tin

  • Pre-order tại đây https://wekey.dev/product/we67lite-pcb-bluetooth-kbd67lite/
  • PCB chỉ tương thích tốt nhất với KBD67LITE
  • Có chân hàn Encoder EC11 trên PCB, tuy nhiên mặc định vị trí của Encoder sẽ là một kailh-socket thông thường, vì vậy, để có thể sử dụng encoder, vui lòng đảm bảo bạn có đủ công cụ để làm việc đó. Rất tiếc vì không thể hỗ trợ assem encoder trực tiếp.

Thông báo

  • 24/10/2021: Pre-order bắt đầu được mở từ ngày hôm nay 24/10, và sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2021. Ước tính thời gian trả hàng sẽ là 10/01/2022.
  • 24/10/2021: Vì nhiều lý do khách quan của tình hình dịch bệnh, thời gian trả có thể sớm hơn hoặc trễ hơn dự kiến. Trong trường hợp trả hàng bị trễ hơn dự kiến quá 1 tháng (tức là sau 10/02/2022), WEKEY sẽ hỗ trợ hoàn lại 100% cho những bạn có yêu cầu hủy.

Tiến trình

  • 17/9/2021: Hoàn thiện thiết kế với module BLE mới từ Minew, thay thế cho module trước đó được cung cấp bởi eByte (lý do thay đổi: eByte ngừng cung cấp do dịch bệnh)
  • 02/10/2021: Phiên bản alpha 1 hoàn thành, chỉnh sửa cho alpha 2
  • 16/10/2021: Phiên bản alpha 2 hoàn thành, chuẩn bị cho pre-order
  • 23/10/2021: Bắt đầu mở pre-order từ 24/10/2021, đóng vào 31/10/2021, dự kiến trả 10/01/2022
  • 02/11/2021: Đóng pre-order và chốt số lượng